INFO VOLWASSENEN

LIDMAATSCHAP:

Vanaf het jaar waarin men 17 wordt is men volwassen lid van TCA (voor seizoen 2018: geboren in 2001 en vroeger).
Vanaf 2011 werd een studentenabonnement ingevoerd voor 17 tot 21-jarigen (voor seizoen 2018: 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001).

 

Het lidgeld bedraagt:

  • 105 € voor het eerste lid van een gezin
  • 92,50 € voor het tweede lid van het gezin
  • 80 € voor elk volgend lid van het gezin
  • 80 € voor een studentenabonnement
  • 55 € voor wie lid wordt vanaf 1/7 (en het vorige jaar geen lid was)

Deze lidgelden zijn te verhogen met de verplichte bijdrage voor Tennis Vlaanderen, tenzij men reeds aangesloten is bij Tennis Vlaanderen via een andere tennisclub (bedragen voor 2018):

  • 11,00 € voor 17 en 18-jarigen (voor seizoen 2018: 2000 en 2001)
  • 17,00 € voor de anderen (voor seizoen 2018: 1999 en vroeger)

HET LIDGELD KAN OOK BETAALD WORDEN MET SPORTCHEQUES UITGEGEVEN DOOR

 en .


U BEZORGT DE CHEQUES AAN HET SECRETARIAAT.
HET EVENTUELE SALDO BETAALT U VIA OVERSCHRIJVING.

Door lid te worden van TCA vzw krijgen de leden de mogelijkheid om op de terreinen van de tennisclub te spelen.

Eens men lid is speelt men zonder bijkomende kosten zoveel men wil, mits inachtname van de reservatieregels.

 

RESERVATIE: De reservatie gebeurt on-line via de site van Tennis Vlaanderen.
U heeft uw Tennis Vlaanderen-lidnummer en een paswoord nodig om in te loggen. Deze zijn te bekomen op het secretariaat. Eens een lidnummer en paswoord werden toegekend blijven deze steeds dezelfde (het paswoord kan wel via de website van Tennis Vlaanderen gewijzigd worden).

Men kan pas reserveren nadat de vorige reservatie voorbij is (dus: als men gedaan heeft met spelen kan men terug reserveren voor een volgende match).

 

LESSEN: de club richt geen georganiseerde lessen in voor volwassenen (zie echter rubriek S2T en privé-lessen).
De kandidaat-lesnemers moeten zich rechtstreeks wenden tot de lesgevers en de nodige afspraken (uur en prijs) met hen maken.

Opgelet: ook voor lessen gelden de reservatieregels zonder uitzondering!

De gegevens van de lesgevers kunnen op het secretariaat bekomen worden.

 

GASTSPELERS: ieder TCA-lid kan een niet-lid uitnodigen om op TCA te komen spelen.
Men koopt dan VOORAF een gastspelerskaart (5 €) die EENMALIG gebruikt wordt als lidkaart.

Vóór het spelen vult men de gastspelerskaart in, tijdens het spelen plaatst men ze in het vakje in de deur van het terrein en na het spelen deponeert men ze in de brievenbus beneden naast de inkomdeur.

Is het clubhuis gesloten en kan je geen kaart kopen? Steek dan 5 € in een enveloppe (met je naam en die van je gastspeler) en deponeer hem in de' bus beneden naast de inkomdeur.

 

BEURTROL BAR: voor het openhouden van de bar heeft TCA een systeem van beurtrol.
Ieder lid (vanaf het jaar waarin men 19 wordt) houdt om beurt de bar open.
Op weekdagen is dit vanaf 18.30 uur, op zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn er 3 beurten (9.00-13.00, 13.00-18.00 en 18.00-….).
De lijst wordt alfabetisch opgesteld en aan de betrokkenen bezorgd.
Omruilen met een ander lid kan.

Door het aanvragen van het TCA-lidmaatschap aanvaardt men dit beurtrolsysteem.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT: dit is aangebracht in het clubhuis en behelst enkele gedragsregels die gelden binnen de club.
Zij kunnen ook op het secretariaat bekomen worden.
Zie ook de rubriek "TCA reglement" op deze site.

Door het aanvragen van het lidmaatschap betuigt het nieuwe lid zijn instemming met dit huishoudelijk reglement.

 

Voor een aanvraag van lidmaatschap vult u het on-line formulier "aanvraag lidmaatschap" in dat u op deze website vindt onder het tabblad "de club".

Voor verdere inlichtingen kan U ook terecht op 0474/502.354.