Aanvraag lidmaatschap

Via dit formulier kan je het lidmaatschap aanvragen bij Tennisclub Asse vzw.

Door de aanvraag van het T.C.A. lidmaatschap verbindt het nieuwe lid er zich toe de reglementen van de tennisclub na te leven.

Deze houden o.a. in:

-reservatiesysteem: reserveren is enkel mogelijk via het on-line systeem van Tennis Vlaanderen

-spelen met gastspeler kan mits VOORAFGAANDELIJKE aankoop van gastspelerskaart (5€)

-de lidkaart dient steeds geplaatst te worden bij het betreden van de terreinen

-de BEURTROL voor het openhouden van het clubhuis is verplicht voor leden vanaf 19 jaar